Aneks: kody i nazwy grup klasyfikacji HISCO wykorzystane w pracy i ich tłumaczenie

Aneks: kody i nazwy grup klasyfikacji HISCO wykorzystane w pracy i ich tłumaczenie

Socjotopografia warszawskiej Pragi w 1792 r. (wersja robocza)

oprac. K. Słomska-Przech, M. Słomski, J. Suproniuk, przy współpracy D.J. Maciuszka

Tabela 24. Kategorie grupy wolnych zawodów i innych wysoko wykwalifikowanych pracowników z klasyfikacji HISCO wykorzystane w analizie zawodowej mieszkańców Pragi w świetle spisu z 1792 r.

HISCO major groupHISCO grupa głównaHISCO minor groupHISCO podgrupaHISCO unit groupHISCO grupa jednostkowaHISCO micro grupHISCO mikrogrupa (zawód)
0/1 – Professional, technical and related workersWolne zawody i inni wysoko wykwalifikowani04 – Aircraft And Ships’ OfficersOficerowie sił powietrznych i marynarki042 – Ships’ Deck Officers and PilotsOficerowie marynarki04220 – Ship’s Master (Inland Waterways)Kapitan statku (żegluga śródlądowa)
06 – Medical, Dental, Veterinary And Related WorkersLekarze, dentyści, weterynarze i zawody pokrewne061 – Medical DoctorsLekarze06105 – General PhysicianLekarz, ogólnie
065 – VeterinariansWeterynarze06510 – Veterinarian, GeneralWeterynarz, ogólnie
067 – PharmacistsFarmaceuci06710 – PharmacistFarmaceuta
07 – Medical, Dental, Veterinary And Related WorkersLekarze, dentyści, weterynarze i zawody pokrewne074 – Midwifery Personnel Not Elsewhere ClassifiedPersonel akuszerski  nie klasyfikowany nigdzie indziej07410 – Auxiliary MidwifePomoc akuszerka
079 – Medical, Dental, Veterinary and Related Workers Not Elsewhere ClassifiedLekarze, dentyści, weterynarze i zawody pokrewne niesklasyfikowane w innych miejscach 07990 – Other Medical, Dental, Veterinary and Related WorkersInni lekarze, dentyści, weterynarze i zawody pokrewne
12 – JuristsPrawnicy121 – LawyersPrawnicy12110 – LawyerPrawnik
129 – Jurists Not Elsewhere ClassifiedJuryści, nie sklasyfikowani w pozostałych grupach12910 – Jurist (except Lawyer, Judge or Solicitor)Jurysta (z wyjątkiem prawnika, sędziego lub adwokata)
13 – TeachersNauczyciele130 – Teachers, Level and Subject UnknownNauczycieel, nieznany poziom ani przedmiot nauczania13000 – Teacher, Level and Subject UnknownNauczyciel, nieznany poziom ani przedmiot nauczania
14 – Workers In ReligionPracownicy związani ze służbą religijną141 – Ministers of Religion and Related Members of Religious OrdersDuchowni i inni związani z posługą religijną14120 – Minister of ReligionDuchowny
14190 – Other Ministers of Religion and Related Members of Religious OrdersPozostali duchowni i członkowie zakonów
149 – Workers in Religion Not Elsewhere ClassifiedPracownicy związani ze służbą religijną niesklasyfikowani nigdzie indziej14990 – Other Workers in ReligionPozostali pracownicy związani ze służbą religijną
17 – Composers And Performing ArtistsKompozytorzy i artyści performatywni171 – Composers, Musicians and SingersKompozytorzy, muzycy i śpiewacy17140 – InstrumentalistInstrumentalista

Źródło: K. Wnęk, Własność nieruchomości w Krakowie. Studia nad stałym katastrem galicyjskim, Kraków 2011, s. 237; Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa w drugiej połowie XIX wieku. Struktura demograficzna, zawodowa i społeczna, Kraków 2014, s. 291295, tłumaczenie własne

Tabela 25. Kategorie grupy pracowników administracyjnych i zarządzających z klasyfikacji HISCO wykorzystane w analizie zawodowej mieszkańców Pragi w świetle spisu z 1792 r.

HISCO major groupHISCO grupa głównaHISCO minor groupHISCO podgrupaHISCO unit groupHISCO grupa jednostkowaHISCO micro grupHISCO mikrogrupa (zawód)
2 – Administrative and managerial workersPracownicy administracyjni i zarządzający20 – Legislative Officials And Government AdministratorsUrzędnicy legislacyjni i pracownicy administracji państwowej201 – Legislative OfficialsUrzędnicy legislacyjni20110 – Legislative OfficialUrzędnik legislacyjny
21 – ManagersZarządcy211 – General ManagersKierownicy wyższego szczebla21110 – General ManagerDyrektor generalny

Źródło: K. Wnęk, Własność nieruchomości, s. 237; Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa, s. 295, tłumaczenie własne

Tabela 26. Kategorie grupy urzędników i tym podobnych pracowników z klasyfikacji HISCO wykorzystane w analizie zawodowej mieszkańców Pragi w świetle spisu z 1792 r.

HISCO major groupHISCO grupa głównaHISCO minor groupHISCO podgrupaHISCO unit groupHISCO grupa jednostkowaHISCO micro grupHISCO mikrogrupa (zawód)
3 – Clerical and related workersUrzędnicy i tym podobni pracownicy31 – Government Executive OfficialsUrzędnicy władzy wykonawczej310 – Government Executive OfficialsUrzędnicy władzy wykonawczej31000 – Government Executive Official, Specialisation UnknownPaństwowi urzędnicy władzy wykonawczej, specjalizacja nieznana
33 – Bookkeepers, Cashiers And Related WorkersKsięgowi, kasjerzy i powiązani pracownicy331 – Bookkeepers and CashiersKsięgowi i kasjerzy33110 – Bookkeeper, GeneralKsięgowy
33120 – Bookkeeping ClerkPracownik księgowości
33135 – Cashier, Office or Cash DeskKasjer w biurze lub w okienku kasowym
39 – Clerical And Related Workers Not Elsewhere ClassifiedPracownicy biurowi i powiązani pracownicy niesklasyfikowani w innych miejscach393 – Correspondence and Reporting ClerksUrzędnicy przygotowujący korespondencję i raporty39340 – Legal ClerkPracownik biurowy do spraw prawnych

Źródło: K. Wnęk, Własność nieruchomości, s. 237; Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa, s. 296297, tłumaczenie własne

Tabela 27. Kategorie grupy pracowników handlu z klasyfikacji HISCO wykorzystane w analizie zawodowej mieszkańców Pragi w świetle spisu z 1792 r.

HISCO major groupHISCO grupa głównaHISCO minor groupHISCO podgrupaHISCO unit groupHISCO grupa jednostkowaHISCO micro grupHISCO mikrogrupa (zawód)
4 – Sales workersPracownicy handlu41 – Working Proprietors (Wholesale And Retail Trade)Właściciele handlu hurtowego i detalicznego410 – Working Proprietors (Wholesale and Retail Trade)Właściciele handlu hurtowego i detalicznego41025 – Working Proprietor (Wholesale or Retail Trade)Pracujący właściciel (handel hurtowy lub detaliczny)
42 – BuyersKupcy422 – BuyersKupcy42220 – BuyerKupiec
45 – Salesmen, Shop Assistants And Related WorkersSprzedawcy, pomocnicy sklepowi i powiązani pracownicy452 –  Street Vendors, Canvassers and News VendorsSprzedawcy uliczni, akwizytorzy i sprzedawcy gazet45220 – Street VendorSprzedawca uliczny
45240 – News VendorSprzedawca gazet

Źródło: K. Wnęk, Własność nieruchomości, s. 238; Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa, s. 297–298, tłumaczenie własne

Tabela 28. Kategorie grupy pracowników usług i służby publicznej z klasyfikacji HISCO wykorzystane w analizie zawodowej mieszkańców Pragi w świetle spisu z 1792 r.

HISCO major groupHISCO grupa głównaHISCO minor groupHISCO podgrupaHISCO unit groupHISCO grupa jednostkowaHISCO micro grupHISCO mikrogrupa (zawód)
5 – Service workersPracownicy usług i służby publicznej51 – Working Proprietors (Catering, Lodging And Leisure Services)Właściciele zakładów świadczących usługi w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i wypoczynku510 – Working Proprietors (Catering, Lodging and Leisure Services)Właściciele zakładów świadczących usługi w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i wypoczynku51020 – Working Proprietor (Hotel and Restaurant)Pracujący właściciel (hotel i restauracja)
51050 – Working Proprietor (Café, Bar and Snack Bar)Pracujący właściciel (kawiarnia, bar lub bar przekąskowy)
53 – Cooks, Waiters, Bartenders And Related WorkersKucharze, kelnerzy, barmani i pracownicy pokrewni531 – CooksKucharze53100 – Cook, Specialisation UnknownKucharz, nieznana specjalizacja
54 – Maids And Related Housekeeping Service Workers Not Elsewhere ClassifiedSłużba i inni pracownicy związani z utrzymaniem domu niesklasyfikowani w pozostałych grupach540 – Maids and Related Housekeeping Service Workers Not Elsewhere ClassifiedSłużba i inni pracownicy związani z utrzymaniem domu niesklasyfikowani w pozostałych grupach54010 – Domestic servant, generalSłużący do posług domowych, ogólnie
55 – Building Caretakers, Charworkers, Cleaners And Related WorkersDozorcy, pracownicy związani z utrzymaniem czystości551 – Building CaretakersDozorcy55100 – Building Caretaker, Specialisation UnknownDozorca, ogólnie
552 – Charworkers, Cleaners and Related WorkersSprzątający i inni związani z utrzymaniem czystości55240 – Chimney SweepKominiarz
57 – Hairdressers, Barbers, Beauticians And Related WorkersFryzjerzy, golibrodzi, kosmetyczki i tym podobni570 – Hairdressers, Barbers, Beauticians and Related WorkersFryzjerzy, golibrodzi, kosmetyczki i tym podobni57025 – Women’s or Men’s HairdresserFryzjer damski lub męski
57070 – Bath AttendantŁaziebny
58 – Protective Service WorkersPracownicy służby publicznej583 – MilitaryWojskowi58320 – OfficerOficer
58330 – Non-Commissioned OfficerPodoficer
58340 – Other Military RanksPozostali wojskowi

Źródło: K. Wnęk, Własność nieruchomości w Krakowie, s. 238; Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa, s. 298–299, tłumaczenie własne

Tabela 29. Kategorie grupy rolników, hodowców, leśników, rybaków i myśliwych z klasyfikacji HISCO wykorzystane w analizie zawodowej mieszkańców Pragi w świetle spisu z 1792 r.

HISCO major groupHISCO grupa głównaHISCO minor groupHISCO podgrupaHISCO unit groupHISCO grupa jednostkowaHISCO micro grupHISCO mikrogrupa (zawód)
6 – Agricultural, animal husbandry and forestry workers, fishermen and huntersRolnicy, hodowcy, leśnicy, rybacy i myśliwi62 – Agricultural And Animal Husbandry WorkersRolnicy i hodowcy624 – Livestock WorkersPracownicy hodowlani62490 – Other Livestock WorkersPozostali pracownicy hodowlani
627 – Nursery Workers and GardenersSzkółkarze i ogrodnicy62700 – Nursery and Garden Workers unspecifiedSzkółkarze i ogrodnicy niesprecyzowani
63 – Forestry WorkersLeśnicy631 – LoggersDrwale63110 – Logger (General)Drwal (ogólnie)
64 – Fishermen, Hunters And Related WorkersRybacy, myśliwi i pokrewne zadania641 – FishermenRybacy64130 – Inland and Coastal Water FishermanRybak śródlądowy lub przybrzeżny

Źródło: K. Wnęk, Własność nieruchomości, s. 238; Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa, s. 299–300, tłumaczenie własne

Tabela 30. Kategorie grupy pracowników związanych z produkcją i transportem oraz robotników z klasyfikacji HISCO wykorzystane w analizie zawodowej mieszkańców Pragi w świetle spisu z 1792 r.

HISCO major groupHISCO grupa głównaHISCO minor groupHISCO podgrupaHISCO unit groupHISCO grupa jednostkowaHISCO micro grupHISCO mikrogrupa (zawód)
7-8-9 – Production and related workers, transport equipment operators and labourersPracownicy związani z produkcją i transportem oraz robotnicy73 – Wood Preparation Workers And Paper MakersPracownicy obrabiający drewno i wytwórcy papieru732 – Sawyers, Plywood Makers and Related Wood-Processing WorkersPilarze, wytwórcy sklejki i powiązania73210 – Sawyer, GeneralPilarz, ogólnie
74 – Chemical Processors And Related WorkersPrzetwórcy chemiczni i powiązani pracownicy749 – Chemical Processors and Related Workers Not Elsewhere ClassifiedPrzetwórcy chemiczni i powiązani pracownicy nie sklasyfikowani nigdzie indziej74990 – Other Chemical Processors and Related WorkersInni przetwórcy chemiczni i powiązani pracownicy
75 – Spinners, Weavers, Knitters, Dyers And Related WorkersPrzędzarze, tkacze, dziewiarki, farbiarze i pokrewni pracownicy754 – Weavers and Related WorkersTkacze i powiązani pracownicy75430 – Cloth Weaver (Hand)Tkacz sukna, ręcznie
75452 – Lace Weaver (Hand or Machine)Szmuklerz
756 – Bleachers, Dyers and Textile Product FinishersFarbiarze oraz inni zajmujący się wybielaniem i wykańczaniem tkanin75622 – Yarn, Fabric or Garment DyerFarbiarz przędzy, płótna lub ubrań
757 – Rope MakersPowroźnicy75710 – Rope Maker, GeneralPowroźnik, ogólnie
76 – Tanners, Fellmongers And Pelt DressersGarbarze i inni przetwórcy skór761 – Tanners and FellmongersGarbarze76145 – TannerGarbarz
77 – Food And Beverage ProcessorsPrzetwórcy spożywczy771 – Grain Millers and Related WorkersMłynarze zboża i tym podobni77120 – Grain MillerMłynarz zboża
773 – Butchers and Meat PreparersRzeźnicy i przygotowujący mięso77310 – Butcher, GeneralRzeźnik, ogólnie
77390 – Other Butchers and Meat PreparersPozostali rzeźnicy i przetwórcy mięsa
776 – Bakers, Pastry Cooks and Confectionery MakersPiekarze, cukiernicy77610 – Baker, GeneralPiekarz, ogólnie
778 – Brewers, Wine and Beverage MakersPiwowarzy, winiarze i inni wytwórcy napojów alkoholowych77810 – Brewer, GeneralPiwowar, ogólnie
77890 – Other Brewers, Wine and Beverage MakersPozostali piwowarzy, winiarze i producenci napojów
779 – Food and Beverage Processors Not Elsewhere ClassifiedPrzetwórcy spożywczy nie klasyfikowani w innych miejscach77990 – Other Food and Beverage ProcessorsPozostali przetwórcy spożywczy
79 – Tailors, Dressmakers, Sewers, Upholsterers And Related WorkersKrawcy, projektanci, szwacze, tapicerze i powiązani pracownicy791 – Tailors and DressmakersKrawcy79100 – Tailor, Specialisation UnknownKrawiec, specjalizacja nieznana
792 – Fur Tailors and Related WorkersKuśnierze i tym podobni79220 – Fur TailorKuśnierz
793 – Milliners and Hat MakersKapelusznicy i modystki79310 – Hat Maker, GeneralKapelusznik, ogólnie
79390 – Other Milliners and Hat MakersPozostłe modniarki i kapelusznicy
794 – Pattern Makers and CuttersKrojczy79475 – Glove Cutter, Leather or other materialRękawicznik skórzany lub z innego materiału
795 – Sewers and EmbroiderersSzwacze i hafciarze79510 – Hand and Machine Sewer, GeneralSzwacz ręczny lub maszynowy, ogólnie
80 – Shoemakers And Leather Goods MakersSzewcy i wytwórcy produktów skórzanych801 – Shoemakers and Shoe RepairersSzewcy80110 – Shoe-maker, GeneralSzewc, ogólnie
803 – Leather Goods MakersKaletnicy80320 – Saddler and Harness MakerSiodlarz
81 – Cabinetmakers And Related WoodworkersStolarze i powiązani przetwórcy drewna811 – CabinetmakersStolarze meblowi81120 – CabinetmakerStolarz meblowy
812 – WoodworkersPrzetwórcy drewna81230 – Wood TurnerTokarz
819 – Cabinetmakers and Related Woodworkers Not Elsewhere ClassifiedStolarze meblowi i przetwórcy drewna nie sklasyfikowani w innych miejscach81925 – CartwrightKołodziej
81930 – CooperBednarz
83 – Blacksmiths, Toolmakers And Machine-Tool OperatorsKowale, wytwórcy narzędzi i operatorzy maszyn 831 – Blacksmiths, Hammersmiths and Forging-Press OperatorsKowale i operatorzy prasy kuźniczej83110 – Blacksmith, GeneralKowal, ogólnie
839 – Blacksmiths, Toolmakers and Machine-Tool Operators Not Elsewhere ClassifiedKowale, wytwórcy narzędzi i operatorzy maszyn niesklasyfikowani w pozostałych grupach83930 – LocksmithŚlusarz
83990 – Other Blacksmiths, Toolmakers and Machine-Tool Operators Not Elsewhere ClassifiedInni kowale, wytwórcy narzędzi i operatorzy maszyn niesklasyfikowani w pozostałych grupach
84 – Machinery Fitters, Machine Assemblers And Precision-Instrument Makers (Except Electrical)Monterzy maszyn, monterzy maszyn i wytwórcy instrumentów precyzyjnych842 – Watch, Clock and Precision Instrument MakersZegarmistrzowie i wytwórcy precyzyjnych instrumentów84222 – Watch and Clock Assembler or RepairerZegarmistrz
87 – Plumbers, Welders, Sheet-Metal, And Structural Metal Preparers And ErectorsHydraulicy, spawacze, blacharze i wytwórcy metalu konstrukcyjnego873 – Sheet-Metal WorkersBlacharze87340 – TinsmithBlacharz
88 – Jewellers And Precious Metal WorkersJubilerzy i inni pracujący z metalami szlachetnymi880 – Jewellery and Precious Metal WorkersJubilerzy i inni pracujący z metalami szlachetnymi88050 – Goldsmith and SilversmithZłotnik (złoto i srebro)
89 – Glass Formers, Potters And Related WorkersSzklarze, garncarze i powiązani pracownicy892 – Potters and Related Clay and Abrasive FormersGarncarze i formierze89200 – Potter or Related Clay and Abrasive Former, Specialisation UnknownGarncarz lub formierz, specjalizacja nieznana
89240 – Brick and Tile Moulder (Hand)Strycharz
92 – Printers And Related WorkersDrukarze i powiązani pracownicy921 – Compositors and Type-SettersSkładacze i zecerzy92110 – Printer, GeneralDrukarz, ogólnie
93 – PaintersMalarze931 – Painters, ConstructionMalarze zewnętrzni93120 – Building PainterMalarz pokojowy
94 – Production And Related Workers Not Elsewhere ClassifiedWytwórcy i powiązani pracownicy nie sklasyfikowani w innych miejscach942 – Basketry Weavers and Brush MakersKoszykarze i szczotkarze94220 – Basket MakerKoszykarz
94230 – Brush Maker (Hand)Szczotkarz (ręczny)
949 – Other Production and Related WorkersInni producenci niesklasyfikowani w pozostałych grupach94950 – Rubber Stamp MakerPieczątkarz
94990 – Other Production and Related Workers Not Elsewhere ClassifiedInni producenci niesklasyfikowani w pozostałych grupach
95 – Bricklayers, Carpenters And Other Construction WorkersMurarze, cieśle i inni pracownicy konstrukcyjni951 – Bricklayers, Stonemasons and Tile SettersMurarze, kamieniarze i posadzkarze95120 – Bricklayer (Construction)Murarz
95130 – Firebrick LayerZduni
954 – Carpenters, Joiners and Parquetry WorkersStolarze, wytwórcy stolarki okiennej i drzwiowej oraz parkieciarze95410 – Carpenter, GeneralCieśla, ogólnie
957 – GlaziersSzklarze95720 – Building GlazierSzklarz
98 – Transport Equipment OperatorsOperatorzy urządzeń transportowych981 – Ships’ Deck Ratings, Barge Crews and BoatmenMarynarze, flisacy i przewoźnicy wodni98190 – Other Ships’ Deck Ratings, Barge Crews and BoatmenPozostali marynarze, flisacy i przewoźnicy wodni
986 – Animal and Animal-Drawn Vehicle DriversPrzewoźnicy wykorzystujący siłę zwierząt98620 – Animal-Drawn Vehicle Driver (Road)Przewoźnicy wykorzystujący siłę zwierząt (na drodze)
99 – Workers Not Elsewhere ClassifiedPracownicy nie sklasyfikowani w pozostałych grupach999 – Workers Not Elsewhere ClassifiedPracownicy niesklasyfikowani w pozostałych grupach99900 – Worker, No Further InformationPracownik niesklasyfikowany w pozostałych grupach

Źródło: K. Wnęk, Własność nieruchomości, s. 238–239; Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa, s. 300–304, tłumaczenie własne.