Studia Geohistorica

„Studia Geohistorica” są czasopismem współpracującym z tym portalem. W jego wersji drukowanej jest odrębny dział „Atlas Fontium” dla artykułów, którym towarzyszą dodatkowe materiały w postaci aktywnych tabel (arkuszy kalkulacyjnych), danych przestrzennych oraz dedykowanych aplikacji. Na portalu są one umieszczane w zakładce opatrzonej tytułem czasopisma. Część tekstowa prezentowana jest w obu miejscach, w wydaniu papierowym i cyfrowym.


Studia Geohistorica 5

Atlas Fontium

Marek Słoń, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 201–203
Strona domowa czasopisma z arykułem

Studia Geohistorica 6

Studia Geohistorica 7

Studia Geohistorica 9

Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Patrycja Szwedo-Kiełczewska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Studia Geohistorica 9, 2021, s. 181–191
Strona domowa czasopisma z arykułem

Schematy zakwaterowania Korpusu Kadetów. Opracowanie i cyfrowa edycja

Joanna Ziółkowska-Krzywda, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Studia Geohistorica 9, 2021, s. 192–208
Strona domowa czasopisma z arykułem

Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast