Studia Geohistorica

W dziale publikowane są artykuły z czasopisma „Studia Geohistorica” wraz z dokumentacją źródłową i dodatkowymi narzędziami cyfrowymi.


Studia Geohistorica 11

Projekt mapowania ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w II poł. XVIII w. – cele, metody, efekty

Stanisław Zawadzki, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Studia Geohistorica 11, 2023, str. 142–158
Strona domowa czasopisma z artykułem

Lindleys’ Map of Warsaw (1:2,500) and urban space preservation

Katarzyna Słomska-Przech, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Studia Geohistorica 11, 2023, str. 159–182
Strona domowa czasopisma z artykułem

Studia Geohistorica 9

Schematy zakwaterowania Korpusu Kadetów. Opracowanie i cyfrowa edycja

Joanna Ziółkowska-Krzywda, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia Geohistorica 9, 2021, s. 192–208
Strona domowa czasopisma z arykułem

Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Patrycja Szwedo-Kiełczewska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Studia Geohistorica 9, 2021, s. 181–191
Strona domowa czasopisma

Studia Geohistorica 7

Studia Geohistorica 6

The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition

Editors: Marek Słoń, Urszula Zachara-Związek
Studia Geohistorica 6 (2018), s. 206–219
Strona domowa czasopisma z artykułem

Studia Geohistorica 5

Atlas Fontium

Marek Słoń, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Studia Geohistorica 5, 2017, s. 201–203
Strona domowa czasopisma z artykułem

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa
Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222
Strona domowa czasopisma z arykułem