Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

„Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski” jest serią wydawniczą. Ukazują się w niej większe prace, odpowiadające swoją skalą monografiom lub zwartym edycjom źródłowym, których podstawą są dane wykraczające poza tekst i obraz. Redakcja serii:
dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń – redaktor naczelny
dr hab. prof. KUL Bogumił Szady – redaktor naczelny
mgr Arkadiusz Borek, IH PAN – sekretarz redakcji


Cyfrowa edycja mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812)

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2022, nr 1
Tomasz Panecki, Instytut Historii PAN

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2016, nr 1
Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4
Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2014, nr 1
Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast