„Atlas Fontium” to portal internetowy poświęcony publikacjom historycznych źródeł i wyników badań oraz udostępnianiu materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku. Platforma informatyczna będzie prezentować wyniki badań geograficzno-historycznych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą. Osnową projektu jest sieć osadnicza oraz podziały terytorialne, świeckie i kościelne, epoki przedrozbiorowej. Z tego względu ma ona służyć przede wszystkim prezentacji materiałów odnoszących się do tego okresu.

Rozwój technologiczny związany z wprowadzeniem do badań historycznych baz danych przestrzennych oraz narzędzi GIS stwarza interesującą perspektywę nie tylko dla prezentacji wyników badań, ale także dla edycji źródeł historycznych. Dotyczy to zarówno źródeł pisanych, jak też kartograficznych i ikonograficznych. Przestrzeń geograficzna jest doskonałą płaszczyzną odniesienia dla dyscyplin humanistycznych, która umożliwia integrację dużych zasobów informacji oraz warunkuje przyszłe zespołowe syntezy zjawisk historycznych i społecznych. Materiały, a także informacje źródłowe odnoszące się do konkretnych zagadnień dzięki połączeniu z cyfrową mapą pozwalają na analizę statystyczno-przestrzenną oraz bezpośrednią wizualizację wyników w postaci map tematycznych.
Zapraszamy do współpracy inne ośrodki, zespoły i poszczególnych badaczy.

Aktualności

 • Mapy z Przeszłością
  Zakład Atlasu Historycznego prezentuje Państwu geoportal „Mapy z przeszłością”. Znajdą na nim Państwo połączone i skalibrowane arkusze najważniejszych map topograficznych XIX i XX wieku. Są wśród nich mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy polskie z XIX wieku (m.in. Karta Dawnej Polski Chrzanowskiego i Wrotnowskiego), mapy pruskie i niemieckie (m.in. Messtichblätter i Karte des Deutschen Reiches), a… Czytaj więcej: Mapy z Przeszłością
 • Podziękowania za udział w badaniu
  Chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc wszystkim respondentom badania Atlas Fontium przeprowadzonego w 2023 roku. Alexandra Koussoulakou, Alexey A. Frolov, Andrea Nanetti, Andrzej Czerny, Anna Skolimowska, Annalisa D’Ascenzo, Anne Kelly Knowles, Antti Härkönen, Barbara Polo, Benjamin Vis, Chelsea Nestel, Dariusz Gierczak, Dariusz Wróbel, Debolina sen, Dorota Wereda, Dzmitry Vitsko, Francis Harvey, Ionel Boamfă, Jitka Močičková (Institute… Czytaj więcej: Podziękowania za udział w badaniu
 • Zmiana struktury linków
  Szanowni użytkownicy. Ze względów technicznych zmieniona została struktura linków naszej stronie. Stare adresy URL z numerycznym identyfikatorem strony (np. http://atlasfontium.pl/?page_id=1917) zostały zastąpione adresami z krótkim tytułem (https://atlasfontium.pl/rejestry-poborowe-kaliskie/). Nie zmienia to nic w korzystaniu z adresów podawanych według poprzedniej struktury. Stare linki działające i przekierowują na nowe adresy URL do tej samej zawartości.
 • DataAtlasFontium
  Portal AtlasFontium otrzymał własne repozytorium danych. Od tej pory większość plików (dane przestrzenne, tabele, dokumenty pdf) jest dostępnych do ściągnięcia przez stronę data.atlasfontium.pl. Do niej prowadzi również większość linków „pobierz” na naszym portalu. Repozytorium jest oparte o technologię GeoNode. Więcej informacji i pierwszą instrukcję obsługi znajdą państwo na tej stronie.
 • Nowy adres email
  W ostatnim czasie okazało się, że poprzedni adres email witryny (redakcja@atlasfontium.pl) przestał odbierać wysyłane do na niego wiadomości. Jeśli próbowaliście Państwo nawiązać przez niego kontakt w ciągu ostatnich kilku miesięcy, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości na nowy adres atlasfontium@ihpan.edu.pl. Za niedogodności przepraszamy.