DataAtlasFontium

DataAtlasFontium

DataAtlasFontium: repozytorium danych historycznych 

Ze stroną AtlasFontium związane jest repozytorium danych: DataAtlasFontium. Działa ono w oparciu o technologię GeoNode: platformę internetową pozwalająca na gromadzenie i udostępnianie danych przestrzennych oraz ich metadanych, jak również proste wizualizacje. Repozytorium – będące odrębną aplikacją- jest powiązane z AtlasFontium na dwóch poziomach. Po pierwsze, hiperłącza do pobierania danych prowadzą bezpośrednio do plików znajdujących się w repozytorium. Po drugie, jako samodzielna aplikacja internetowa umożliwia użytkownikom przeglądanie, pobieranie i wizualizację danych. Zgromadzone zasoby można przeglądać na dwa sposoby. Pierwszym jest eksplorowanie warstw (danych przestrzennych) i dokumentów (pozostałych danych) w oparciu o ich nazwy, przypisane kategorie, słowa kluczowe czy daty graniczne. Drugim sposobem jest przeglądanie według zasobów, które stanowią odwzorowanie treści AtlasFontium: Atlas Źródeł i Materiałów, Studia Geohistorica oraz Materiały. Dane udostępniane są wraz z metadanymi; są możliwe do pobrania oraz wyświetlania za pomocą usług OGC, a także bezpośrednio w programie QGIS. DataAtlasFontium to nie tylko repozytorium, ale też prosty geoportal: w tej chwili dostępnych jest kilka map cyfrowych, z których najważniejsze przedstawiają dane z “Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku”: mapę główną oraz plany miast.  Rejestracja i logowanie do serwisu potrzebne jest jedynie w przypadku chęci wgrywania i zarządzania danymi. Repozytorium jest rozwijane na bieżąco, a większe zmiany odnotowujemy w aktualnościach. Zachęcamy do współpracy!

Kontakt: atlasfontium@ihpan.edu.pl

Instrukcje:

  1. Wgrywanie danych
  2. Pobieranie danych
  3. Zarządzanie mapami
  4. Nawigacja po platformie
  5. Zarządzanie metadanymi
  6. Zarządzanie stylami
  7. Edycja danych warstwy
  8. Tworzenie nowej warstwy
  9. Podstawowa instrukcja użytkownika