Materiały

„Materiały” nie są publikacjami naukowymi. Zamieszczone tu prace są uzupełniane, poprawiane lub czekają na kontynuację prac oraz recenzje. W przypadku niektórych albo nie ma planów ich dalszego rozwoju w najbliższych latach, a recenzenci stwierdzili, że mimo ich wartości poznawczej nie one spełniają wymogów publikacji naukowej. Niemniej jednak, podobnie jak tradycyjne fiszki czy kartoteki mogą być przydatne w badaniach. Znajdują się tutaj także przekształcone do postaci cyfrowej materiały wcześniej opublikowane w postaci papierowej/tradycyjnej.


Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
Stan pracy: ukończona, możliwa do dalszego rozwijania. Data aktualizacji: 13.12.2021

Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540

red. Arkadiusz Borek, oprc. Arkadiusz Borek, Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Konrad Szuba
Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 01.05.2021

Księgi sądowe powiatu kaliskiego 1587-1594

red. Michał Gochna, oprac. M. Gochna, Emil Kalinowski, Paweł Klint
Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 27.02.2019

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018
Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 10.09.2018

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW
Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 31.12.2014

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL
Data aktualizacji: 31.12.2014

Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu

oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka
Stan prac: bez planów dalszego rozwoju

Najstarsze księgi miejskie Kalisza z lat 1537–1556

red. dr hab. Urszula Sowa (Sowina), oprc. Wojciech Lis

Stan pracy: zakończony

Socjotopografia warszawskiej Pragi w 1792 r. (wersja robocza)

oprac. K. Słomska-Przech, M. Słomski, J. Suproniuk, przy współpracy D.J. Maciuszka

Stan pracy: w opracowaniu; data aktualizacji: 10.01.2024

Spisy urzędników Starej Warszawy (XIV-XVIII w.) – materiały

oprac. Janusz Grabowski, Marta Kuc-Czerep, Marta Piber-Zbieranowska, Urszula Zachara-Związek

Stan pracy: wersja robocza, w opracowaniu; data aktualizacji: 19.12.2023

Archiwum Skarbu Koronnego. Dział I – rejestry podatkowe. Elektroniczna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: zakończona. Data aktualizacji: 22.09.2023

Rejestry poborowe ziem polskich Korony w drugiej połowie XVI wieku

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: zakończona. Data aktualizacji: 22.09.2023

Historyczne podziały administracyjno-polityczne

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: rozwijana na bieżąco. Data aktualizacji: 26.06.2023

Mapy z przeszłością

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Stan pracy: ukończona, możliwa do dalszego rozwijania. Data aktualizacji: 12.06.2023