Uncategorized


Wyszukiwarka

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Katalog admisji

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa
Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222

Wyszukiwarka notariuszy

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa
Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222

Skróty bibliograficzne

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Ziemia wschowska

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat wałecki

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat kościański

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat poznański

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Wyszukiwarka – rejestry poznańskie

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3 red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Charakter edycji

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Skróty bibliograficzne

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Wstęp źródłoznawczy

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Powiat pyzdrski

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat koniński

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat nakielski

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat kcyński

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat gnieźnieński

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat kaliski

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Rejestry kaliskie – wyszukiwarka

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Charakter edycji

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Wstęp źródłoznawczy

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Wykaz skrótów

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4 Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Pobierz tabelę z hasłami

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj

Pobierz plik pdf

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj

Przeszukaj Materiały

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4 Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Osady niezlokalizowane

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4 Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Hasła fizjograficzne

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4 Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Hasła terytorialne

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4 Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Zobacz edycję

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Mapy z Przeszłością

Zakład Atlasu Historycznego prezentuje Państwu geoportal „Mapy z przeszłością”. Znajdą na nim Państwo połączone i skalibrowane arkusze najważniejszych map topograficznych XIX i XX wieku. Są wśród nich mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy polskie z XIX wieku (m.in. Karta Dawnej Polski Chrzanowskiego i Wrotnowskiego), mapy pruskie i niemieckie (m.in. Messtichblätter i Karte des Deutschen Reiches), a także  mapy austriackie. Zachęcamy do korzystania, również na urządzeniach mobilnych. Sukcesywnie będziemy dodawać nowe mapy. Jeśli mają Państwo uwagi lub propozycje – zapraszamy do kontaktu!

Link do aplikacji: https://atlas.ihpan.edu.pl/pastmaps 

Link do strony w Materiałach: https://atlasfontium.pl/mapy-z-przeszloscia/

DataAtlasFontium

Portal AtlasFontium otrzymał własne repozytorium danych. Od tej pory większość plików (dane przestrzenne, tabele, dokumenty pdf) jest dostępnych do ściągnięcia przez stronę data.atlasfontium.pl. Do niej prowadzi również większość linków „pobierz” na naszym portalu. Repozytorium jest oparte o technologię GeoNode. Więcej informacji i pierwszą instrukcję obsługi znajdą państwo na tej stronie.