Katalog admisji

Katalog admisji

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa
Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222

Niniejszy katalog stanowi uzupełnienie artykułu i dokumentuje zawarte w tekście informacje. Treść katalogu została uporządkowana geograficznie, tzn. notariusze zostali wymienieni pod miejscowościami, z których się pisali, te zaś ułożono alfabetycznie. Rozwinięciu pełnej informacji o notariuszy służy przycisk „+ czytaj więcej”. Oprócz informacji widocznych bezpośrednio na stronie istnieje również możliwość zapoznania się ze skanem oryginalnego wpisu o admisji po kliknięciu na hiperłącze w pozycji „Dokument admisyjny”.

Moduł wyszukujący pozwala dodatkowo na dowolne wyszukiwanie notariuszy wg imienia osoby, miejscowości, diecezji, sposobu kreacji i osoby admisjującej.

Wykaz skrótów

ADP – Archiwum Diecezjalne w Płocku

AGAD – Archium Główne Akt Dawnych

Ep – Akta biskupie w ADP

Of – Akta oficjała płockiego w ADP

ACap. Ploc. – Akta kapituły płockiej w ADP

ZDiLP – Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1–2, wyd. S.M. Szacherska, Warszawa 1975

SHGWar – Słownik historyczno-geograficznym ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, red. T. Jurek, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, Warszawa 2013

SHGPł – Słownik historyczno-geograficznym województwa płockiego w średniowieczu, opr. Anna Borkiewicz-Celińska, z. 1–4, Wrocław 1980–2000

Księga święceń – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Metrica ordinacionis presb[yte]rorum et clericorum per reveren[dum] olim patrem d[omi]num Petrum, […] archidiaconum suffrageneum et can[oni]cum Plocen[sem]. Ab anno D[omi]ni 1515 usque ad 1530, rps sygn. 4874/I (Biblioteka Narodowa, mf. 36645)

AC – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 1–3, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1894–1908

PSB – Polski słownik Biograficzny

SHGLub – Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, Warszawa 1983.

Testamenta 1 – AGAD, Pułtuskie testamenta konsystorskie 1

Metryka czyli album – Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, wyd. A. Gąsiorowski i in., Warszawa 2010

Skrócenia adresów bibliograficznych por. z bibliografią w artykule.

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1480
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: S. Stanisława h. Pierzchała, brat Mikołaja Brolińskiego, 1489 altarysta płocki (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 189), od 1504 r. kanonik płocki (ACap. Ploc. 50, k. 63 v), w 1521 r. występuje jako zmarły (ACap. Ploc. 3, k. 29 v).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 189
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1479
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z krzyżem i plecionką, napis: INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Być może spokrewniony z Bartłomiejem Bromirskim kanonikiem płockim od 1523 r. (ACap. Ploc. 2, k. 167 v) , w drugim dziesięcioleciu XVI w. występuje Dominik Bromirski – notariusz biskupi i prokurator (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 190).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 185
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Czerwińsk
Rok admisji: 1492
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 59v
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Wojciech s. Pawła z Chyczewa

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus magister
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1471
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Maria, S. Adalberte, u p n (?), Anna
Uwagi dotyczące admisji: występuje wicekomes Stanisław s. Ninogniewa z Kryska, wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1471 – mianowany notariuszem kancelarii bpa płockiego (SHGPł, s. 42).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 222v–223
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1520
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: archidiakon Mikołaj z Wilkanowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: kształt kwiatu zwieńczonego krzyżem ze skrzyżowanymi kluczami, napis: semper dextra fides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się w 1510 r. na UK (Metryka czyli album, 1510e/015, s. 16). Nie należy go mylić z Janem z Ciechanowa, s. Macieja notariuszem biskupim (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 190).
Dokument admisyjny: Ep 10, s. 554
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1494
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, Andreades
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Za pewne syn Andrzeja, podkomorzego, chorążego i sędziego ziemi gostynińskiej (M. Grzybowski, Parafia Ciechomice w przededniu swojego 600–lecia, „Studia Płockie”, t. 15, 1987, s. 216).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 140v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1501
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Lazarus Nicolaides, zawiera wątek heraldyczny (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 216)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 116v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1471
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: Maciej z Otocznej – administrator sede vacante
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, M, Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji: wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Działał w Płocku jeszcze w l. 1484–1488 (ZDiLPł t. I, nr 226, 239, 242, ADP perg. 380, AGAD perg. 6723 – SHGPł, s. 54), byś może tożsamy z plebanem w Trzebowie z 1488 r. (AC III, nr 155).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 225, Ep 1, k. 225v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1486
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis:SOPNS (?)
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes Mikołaj s. Bogusława Łyczek, kanonik płocki
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Być może krewny Jana z Drozdowa, plebana w Nowym Mieście od 1464 r., 1471–1474 kanonika warszawskiego (SHGPł, s. 66, Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty, s. 18).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 296
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji: Czerwińsk
Rok admisji: 1466
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Jesus i rysunek lilii (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 187)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1462 r. (Metryka, 1462e/105, s. 297), 1464 bakałarz (Księga Promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego, wyd. A. Gąsiorowski, Kraków 2000, 64/55, s. 54); prawdopodobnie krewny kanonika pułtuskiego z 1449 r. o tym samym imieniu.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 177v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1508
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1488 r. (88e/040, s. 468), admisja w Gnieźnie w 1488 ( A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni, nr 507). W 1509 r. występuje jako pleban w Gzach i świadek wpisania testamentu do księgi (Testamenta 1, s. 782, podobnie w 1511 r., tamże, s. 801), w 1512 r. również występuje z tytułem plebana w Gzach (Ep 9, s. 309), być może w 1510 oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy na wykupienie szlachcica z niewoli (AC III,nr 307), 1513 – występuje jako prokurator (AC III, nr 367).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 41, Ep 9, s. 42
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1448
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Goworkonides, swastyka w centrum głowicy (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 192)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1464 – notariusz biskupi, 1458 – pleban w Pomiechowie, 1465 – instygator biskupi, 1466 – podskarbi biskupi, 1467 – wikariusz płocki, 1484–1497 – kanonik płocki, zm. przed 1497 r. (P.Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 191).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 11v
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Gostynin (Mazowsze, pow. gostyniński – miasto k.)

Piotr s. Stanisława Ornaph (?) z Gostynina

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Czerwińsk
Rok admisji: 1492
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z wyobrażeniem kwiatów, napis: salva sancta parens
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1483 r. (Metryka, 83h/275, s. 432), w 1491 r. działał w Gnieźnie (AC II, nr 694).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 60v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: adrire?
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Notariusz kurii biskupiej (AC, III, nr 25 – 1453, określony jako nobilis, nr 26 – 1457, nr 28 – 1457, nr 54 – 1465 już notariusz publiczny), 1460 – przy admisji Daćboga z Pułtuska wystąpił jako notariusz, 1461 – pleban w Klukowie (SHGPł, s. 90), 1464 – kanonik pułtuski (Ep 1, k. 137). Działał jako notariusz zanim przeprowadził admisję (P. Chojnacki, Biskup płocki Paweł Giżycki, s. 135, 138).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 119v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Borzyszewo
Rok admisji: 1451
Diecezja pochodzenia: diecezja gnieźnieńska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: S. Margaretha (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 211, 222)
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes Jan, który działał też w Gnieźnie (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 89)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 53v–54
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie gwiazdy, bez napisów
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: W 1466 r. jest określony jako honorabilis i notariusz konsystorza pułtuskiego (Ep 1, s. 322), być może tożsamy z plebanem w Kocku, który w 1474 r. zamienił się na beneficja ze Stefanem z Mniszewa, plebanem w Różanie, 1479–88 ponownie pleban w Kocku, miał pozostawić po sobie majątek wartości ok. 200 dukatów (SHGLub, s. 104).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 121
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1466
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Johanides de Kavyeczino
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: AC III, nr 50 – 1465, jako notariusz publiczny spisuje dokument dla mnichów z Płocka, określony jako circumspectus.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 177
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1492
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Był wikarym w Klukowie, w 1508 i 1509 r. spisywał testamenty (Testamenta 1, s. 783, 787), zachował się jego testament z 1513 r., gdzie jest określony jako syn dziedzica Klukowa (tamże, s. 843).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 59
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1508
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował:
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: Wpis zatytułowany „kreacja i admisja” – opisano akt kreacji na notariusza dokonany przez Mikołaja Brolińskiego, który był wicekomesem papieskim.
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Syn szl. Jana zw. Ziemak, h. Junosza, 1508 – notariusz biskupa (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 194), zapisał się na UK w 1502 r. (Metryka, 1502e/129, s. 589).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 283
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1510
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował:
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: Nie jest to admisja tylko dokument opisujący kreację notarialną, której dokonał Mikołaj Broliński, wicekomes, wtedy jeszcze licencjat dekretów.
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1506 r. (Metryka, 1506h/361, s. 630), już w roku admisji przepisuje dokumenty jako notariusz publiczny (Of 180, k. 247 v), a także prowadzi księgę oficjała (tamże, k. 254 v); późniejszy kantor katedralny płocki, łaciński pisarz w litewskiej kancelarii królewskiej (1524), kanonik płocki, opat czerwiński (1539) (SHGPŁ, s. 166, Boniecki t. 14, s. 184).
Dokument admisyjny: Of 180, k. 201
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1482
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z kwiatami i literą S, napisy: Ihe[sus], Ma[r]ia, Pe[trus] Jo[hannis] de Lom[sa]
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1473 r. (Metryka, 73e/029, s. 358).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 225
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1513
Diecezja pochodzenia: diecezja gnieźnieńska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Sancta Maria Virgo
Uwagi dotyczące admisji: wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Raczej nie jest tożsamy z nr 616 u Gąsiorowskiego (adm. 1491 r., bak. 1482, znak inny), być może zapisany na UK w 1511 r. (Metryka czyli album, 1511e/148, s. 29) – późniejszy humanista, doktor medycyny, profesor Akademii Krakowskiej (M. Michalewicz, Stanisław z Łowicza).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 407
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1510
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INRI
Uwagi dotyczące admisji: jako wicekomes wymieniony został Jakub Broliński (kanonik płocki, kuratus w Nasielsku)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Być może miał objąć rektorat w Górze (SHGPł, s. 180).
Dokument admisyjny: Of 180, k. 290
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1493
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska i papieska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INIS (?)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1489 r. (Metryka, 89e/081, s. 477), być może spokrewniony z kanonikiem pułtuskim i płockim Janem Magnuszewskim.
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 117
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: [Mąkolin]
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie romboidalnym ( K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 214), napis: Ave Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 118v
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Jan s. Krystyna z Mierzyńca

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Masthyno (?)
Rok admisji: 1476
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Cristinides, Jesus Christus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: świadkiem wpisu Dawid z Mirzyńca, penitencjariusz w Białej i notariusz kurii, późniejszy kanonik płocki
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Admitowany też w Gnieźnie w 1473 r. (A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni, nr 183, K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 107), notariusz tamtejszego konsystorza, 1482 – notariusz biskupa płockiego i prokurator w sądzie biskupim (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 195), 1487 – pleban w Barcicach (Ep 2, s. 530).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 161
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1524
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jan Wityński
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z żołędziami, napisy: SN,S, INRI, deus protector meus
Uwagi dotyczące admisji: kreowany przez Łukasza z Ciechanowa
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Spokrewniony prawdopodobnie ze Stanisławem z Mirowic scholastykiem płockim i Mikołajem z Mirowic dziekanem płockim (SHGWar, s. 156–157).
Dokument admisyjny: Of 184, k. 41v, Of 184, k. 42
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Mniszewo? (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)

Stanisław z Niszewa (Mniszewa? Miszewa?)

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1510
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Jeżeli pochodził z Miszewa, to mógł się zapisać na AK w 1506 r. (Metryka, 1506e/096, s. 623).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 143
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1487
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem kluczy, napisy: S. Maria, S. Barbara, Johannides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1483 r. (Metryka, 83e/248, s. 431).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 532
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1491
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Iesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: zawiera dopisek notariusza kurii
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1488 – zapisał się na UK (Metryka, 88h/189, s. 473), 1506 – pleban w Miączynie, oskarżony o zabójstwo sługi (ZDiLPł t. I, nr 239, AC III, nr 247), 1509 – spisywał dokument między biskupem Erazmem a opatem czerwińskim w 1509 r. (ACap. Ploc. 50, k. 95), 1513 – kanonik płocki (ACap. Ploc. 2, k. 58).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 10v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1514
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z plecionką z węży, napis: INRI, Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji: jako wicekomes wymieniony Tomasz z Obidzina
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Raczej nie tożsamy z admitowanym w Poznaniu w 1481 r. (A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni, nr 327, imp. auctoritate i inny znak).
Dokument admisyjny: Of 134, k. 181v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1508
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Tutior nusquam fides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: W 1510 r. był świadkiem wpisania testamentu do księgi konsystorza pułtuskiego, a w 1516 r. sam już wpisuje testament do księgi konsystorza (Testamenta 1, s. 823, 858 ). Procesował się z bratem Daćbogiem w l. 20, określony jako actupresbiter (Ep 204, k. 84 v, 234).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 263
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1478
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Stanislaides, Virgo Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1473 r. (Metryka, 73h/289, s. 365), w tym samym czasie co jego bracia Jasczołt i Przybysław (Kartoteka SHG), admitowany też w Gnieźnie w 1481 r. (A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni, nr 635, K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 107), być może tożsamy z plebanem w Rogotworsku (1489) i w Świelicach (1490), prokuratorem przed sądem biskupim w latach 90, skazanym na przeniesienie na Ruś w 1496 r. ze względu na skandaliczne zachowanie. W źródłach występuje też szlachetny Stanisław s. Mikołaja zw. Męcikał z Ojrzenia, ojciec Piotra z Ojrzenia, notariusza biskupiego, trudno jednoznacznie powiedzieć, z którą z tych osób możnaby połączyć tego notariusza publicznego (zob. Kartoteka SHG).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 182
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1477
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem lilii (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 187), napis: Sancta Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1470 r. (Metryka, s. 359), być może tożsamy z plebanem w miejscowości Byalytarzek (?) (Kartoteka SHG).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 166
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1479
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z trzema kwiatami w wazonie (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 183, 216) i literą s przebijającą szyję znaku (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 204), napis: INRI, Stanislaides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1488 – pleban w Sierpcu (SHGWar, s. 201), 1503 – kanonik lwowski, płocki i pułtuski (Ep 4, k. 183 v), 1507 – archidiakon włocławski, 1515 – wikariusz in spiritualibus włocławski, 1516 – oficjał włocławski, 1525 – prepozyt włocławski (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 197).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 184
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Płock (Mazowsze, pow. płocki – miasto k.)

Bartłomiej s. Marcina z Płocka

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1501
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: kształt kwatowy, napisy: Martinides, mater dei memento mei, INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1502 r. (Metryka, 1502e/223, s. 591).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 114v
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Jan s. Macieja z Płocka

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja plockiej
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1506 r. (Metryka, 1506h/316, s. 629), 1510 – bakałarz, 1515 – mistrz sztuk, altarysta w Sandomierzu (Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1849, s. 150, 160).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 39
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej

Mikołaj s. Jakuba z Płocka

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: [Pułtusk]
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: romb na stopie znaku (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 193)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1447 r. (Metryka, 47e/043, s. 215), zachowały się jego instrumenty notarialne z 1460 r. (Ep 4, k. 238v–239 – inf. od dr. H. Wajsa).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 119
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Wit s. Stanisława z Płocka

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: SV, Jesus, Maria, S. Anna
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony wicekomes Piotr z Kossobud
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Of 134, k. 189
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1493
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak o kształcie kwiatowym, napis: Sancta Katherina (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 221)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1471 r. jako Paweł s. Andrzeja z Piotrowic, ojciec był magistrem (Metryka, 71h/181, s. 354, SHGWar, s. 214–215).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 104
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1482
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem kwiatu, napis: Jesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: tekst fragmentami uszkodzony, imię niewyraźne
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1490 – notariusz ap. i imp. auctoritate (AGAD, perg. 235), 1494 r. – wikariusz wieczysty płocki, notariusz kurii (Ep 3, k. 81), prokurator Katarzyny z Obrębu (AC III, nr 168), 1496 – instygator oficii (AC III, nr 171), curatus w Kocku (SHGLub), 1499 – pleban w Pomnichowie (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 198), kanonik pułtuski (Ep 4, k. 7).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 271
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1503
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował:
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie kwiatu, napisy: Ω, Jesus, Maria, Thomides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Notariusz konsystorza pułtuskiego (AC III, nr 150, 366).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 191
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1465
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Ω, C, IHS, M
Uwagi dotyczące admisji: dopisek notariusza kurii przy admisji
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Syn kasztelana liwskiego i sędziego warszawskiego, krewny biskupa Ścibora, 1457 – zapisał się na UK, 1461 – bakałarz sztuk, ok. 1489 – doktor praw w Rzymie, 1463 – kanonik kolegiaty św. Michała, 1465–1470 – notariusz kapituły płockiej, 1466 – kanclerz biskupi, 1468 – wikariusz wieczysty płocki, 1469 – kanonik płocki, 1479–1485 – archidiakon płocki, 1498 – kanonik gnieźnieński, 1501 – prepozyt płocki (T. Żebrowski, Prażmowski Michał, [w:] PSB, t. 28, s. 381–382, P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 199).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 153
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1496
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1495 – admitowany w Poznaniu (A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni, nr 685, K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 107).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 104
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus magister
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1469
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: jest, bez napisów
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes (Zygmunt s. Jana z Janiszewa)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 205v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1504 – notariusz biskupi (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 199), późniejszy notariusz konsystorza (Of 134, k. 185), 1512 – kanonik chełmiński? (Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty, s. 332), 1513 – kapelan biskupi (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 199).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 43
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej

Przeradz (Mazowsze, pow. sierpecki – wieś szl.)

Jan s. Stanisława z Przeradza (?)

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza, papier mocno uszkodzony, dokument mało czytelny
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 77, Ep 9, s. 78
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1497
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jes[us] Cristus, Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1495 – prokurator w sądzie biskupim, 1497 – notariusz biskupi, 1509 – bp Erazm Ciołek oskarża go o bezprawne wykonywanie funkcji notarialnych, 1511 – mansjonarz warszawski (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 199).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 271
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1457
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak o kształcie zakwitłego krzyża (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 215), napis: Rex fortis venit in pace (tamże, s. 209) oraz Jesus Christus
Uwagi dotyczące admisji: Wymieniony komes Jan z Gibingen alias Gudaneger, który mianował wicekomesa Przybysłwa z Koziczyna.
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: U Chojnackiego informacja o tym, że był on zwany Kliko, wynika chyba z pomylenia skróconego słowa clericus z przydomkiem (Biskup płocki Paweł Giżycki, s. 138).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 89, Ep 1, k. 89v
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Daćbog s. Jana z Pułtuska

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1460
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: ey boze
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes Genesius de la Porta (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 91)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 113
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1489
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem dwóch przeplecionych serc (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 216), napisy: Jesus X, Martinus Petrides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Marcin z Raciąża był w 1473 r. komendarzem w Daniszewie (SHGPł, s. 249); spisał w 1477 r. kodeks z tekstami pasyjnymi (BN, BOZ 146).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 694
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Mąkolino
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Albertus, Maria Virgo, Jesus Cristus, Maria sunt amanta nomina pia
Uwagi dotyczące admisji: świadkiem admisji jest Paweł z Góry, rektor w Klukowie
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: SHGPł, s. 253.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 117v–118
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1489
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z półksiężycem przypominającym element monstrancji (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 191), napisy: IHS, INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1485 – student UK, syn cześnika warszawskiego (Metryka, 85e/079, s. 447), bracia też studiowali (SHGWar, s. 240–241).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 649
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1503
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jhesus, Maria, S. Anna, Matheides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1503 – notariusz biskupi (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 200), 1511 – pisarz kancelarii warszawskiej, działał jako notariusz (AGAD, Perg. 1550), zapisał się na UK w 1513 r. (Metryka czyli album, 1513h/007, s. 49) i działał tam jako notariusz publiczny i notariusz rektora (Conclusiones Universitatis cracoviensis ab anno 1441 ad annum 1589, wyd. H. Barycz, Kraków 1933, s. 133, 135), być może tożsamy z Wojciechem z Rędzin doktorem dekretów, plebanem w Promnie (SHGWar, s. 244).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 183v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: jest
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: SHGWar, s. 251.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 118
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1499
Diecezja pochodzenia: diecezja łucka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: częściowo uszkodzony, motyw heraldyczny (h. Lubicz)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Przedstawiciele rodziny podawali się za należących do h. Lubicz (T. Jaszczołt, Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej, s. 145), 1493 – zapisany na UK (Metryka, 93h/307, s. 516), jego ojciec wziął w zastaw w 1493 r. dział w Słomach (K. Pacuski, Materiały do słownika historyczno–geograficznego ziemi liwskiej, s. 30), był prawdopodobnie najbogatszy spośród ówczesnych przedstawicieli Rytelów (T. Jaszczołt, Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej, s. 144), brat Piotra Andrzej był dworzaninem króla Aleksandra i podsędkiem bielskim w l. 1521–1531 (tamże, s. 144–145; Urzędnicy podlascy XIV–XVIII w. Spisy, oprac. E. Dubas–Urwanowicz i in., Kórnik 1994, s. 49).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 6v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja krakowska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 10, s. 74
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: NS, laus Deo, Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji: jako wicekomes wymieniony Tomasz z Obidzina
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Of 134, k. 188
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Skarzyno (Mazowsze, pow. ostrowski – wieś szl.)

Andrzej s. Dobiesława ze Skarzyna

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie krzyża, bez napisów
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Brat Stanisława ze Skarzyna, notariusza publicznego w diecezji płockiej, prawdopodobnie kuzyn Stanisława ze Skarzyna sekretarza królewskiego i Jakuba ze Skarzyna bp. pomocniczego płockiego (por. admisję Stanisława ze Skarzyna).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 121
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Stanisław s. Dobiesława ze Skarzyna

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rozetą (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 222), napis: S. Zophia
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1449 r. (Metryka, 49h/162, s. 228), prawdopodobnie wraz z bratem Andrzejem byli krewnymi Stanisława ze Skarzyna s. Przecława, pisarza królewskiego (1468–1469), not. ap. auct. (Polska Kancelaria Królewska, nr 149, s. 152) i Jakuba s. Dziersława ze Skarzyna, biskupa sufragana płockiego (1476–1495?), dominikanina (K.R. Prokop, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich, s. 219–223). W 1454 r. studentem na UK był Mikołaj s. Przecława– można przypuszczać, że byli kuzynami (Metryka, s. 449).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 119v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1494
Diecezja pochodzenia: diecezja krakowska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Maria i sors omnia versat in bene vertant
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Ojciec był prawdopodobnie wójtem w Kocku (SHGLub, s. 103), synowie studiowali chyba na UK (zapisani w 1514 i 1522 r., Metryka czyli album, 1514e/127 i 1522e/045, s. 57 i 123). 1491 – notariusz biskupi, 1496 – admisja w Krakowie, 1494 – prokurator w sądzie biskupim, rajca lubelski (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 200). W 1496 r. sporządził instrument notarialny dla klasztoru benedyktynów w Sieciechowie (BN, rps akc. 11228, Mf. 76841), w 1517 r. wraz z bratem Wojciechem procesował się z biskupem Erazmem Ciołkiem o szkody (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 200).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 137v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1482
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INRI na tabliczce
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1474 r. (Metryka, 74e/133, s. 370), mistrz sztuk (SHGPł, s. 281, ZDiLPł nr 273). W 1485 r. kreowany na notariusza kapituły płockiej, przekazano mu księgę (ACap. Ploc. 50, k. 35), był też zastępcą procesowym.
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 222
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1479
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Ihus, Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Doktor obojga praw, notariusz biskupi, późniejszy kanonik pułtuski, 1507 – s. Stanisława, not. publ. ap. auctoritate (Ep 4, k. 264 – inf. od dr. H. Wajsa), 1513 – pleban w Żukowie, 1517 – kanonik warszawski, 1524 – kustosz warszawski (A. Sołtan, Sokołowski Tomasz, [w:] PSB t. 40, s. 205; J. Grabowski, Elita umysłowa w kancelarii, s. 422–423, P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 201).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 185
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1494
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie koniczyny
Uwagi dotyczące admisji: karta częściowo uszkodzona
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1493 r. (Metryka, 93e/242, s. 514), później występuje jako Grzegorz Skryba z Pragi, 1495 – nauczyciel szkoły parafialnej w Kroczewie, potem podpisek zakroczymski (SHGWar, s. 221).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 135
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1487
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, me tibi virgo pia semper commedo Maria, MAR DORO (być może skróty od imion rodziców)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Jego brat Jan był proboszczem w Grodzieczu (Ep 4, k. 53 v), ojciec być może studiował na UK (Marcin s. Piotra zapisał się w 1428 r., Metryka, 28e/057, s. 141), 1487 – zastępca nauczyciela w szkole pułtuskiej (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 201), 1497 r. – pleban w Barcicach (Ep 3, k. 154), w 1503 – pleban w Klukowie (Ep 4, k. 191), w 1504 r. określony jako notariusz biskupa i kapituły (ACap. Ploc. 50, k. 59), w 1523 r. określony jako notariusz kapituły płockiej (Ep 12, k. 123), 1524 kan. płoc. (ACap. Ploc. 3, k. 54).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 530
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1483
Diecezja pochodzenia: [diecezja łucka – informacja spoza admisji]
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z koroną
Uwagi dotyczące admisji: dopisek notariusza kurii Jana z Szyszek
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 307
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Mikołaj z Bartników
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie kwiatu wyrastającego z serca, napisy: INRI, S. Kathaerina i napis nieczyetlny
Uwagi dotyczące admisji: świadkami notariusze konsystorza: Maciej z Prusinowic, Maciej z Borkowa i Jan z Popielżyna
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Of 134, k. 246
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jhesus, Johannides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1460–1470 – podpisek zakroczymski, 1477 – pisarz książąt mazowieckich, 1482 – notariusz biskupi, 1480– pleban w Kolnie i Radzikowie, podskarbi biskupi, 1486 – kanonik płocki, kanonik warszawski, starosta zakroczymski (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 202).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 123
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1523
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: administrator Mikołaj z Wilkanowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 11, k 133v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1478
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jhe[sus], Maria, Nicolaus
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1502 – pleban w Zielonej (SHGPł, s. 349).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 180
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Żelechy (Mazowsze, pow. wiski – wieś szl.)

Mikołaj s. Piotra z Żelechów

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1516
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Stanisław z Trzemesznej
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI i Nicolaus
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1514 – zapisał się na UK (Metryka czyli album, 1514h/018, s. 59), tożsamy zapewne z Mikołajem Żelechowskim, notariuszem biskupim z 1518 r. (Ep 10, k. 364), mansjonarzem płockim i plebanem w Słupie (ZDiLP, t. II, nr 355). P. Chojnacki uważał, że pochodził on z Żelechowa (Dokumenty i kancelarie, s. 203).
Dokument admisyjny: Of 134, k. 286, Of 134, k. 286v
Znak notarialny:
Czytaj mniej
Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1497
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Maria, ICDS(?)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Prawdopodobnie bratanek Marcina ze Żmijewa kanonika pułtuskiego (SHGPł, s. 351), zapisał się na UK w 1485 r. razem z bratem (Metryka, 85h/238, s. 451), 1491 – bakałarz sztuk, rektor szkoły warszawskiej (AC II , nr 1885), w 1512 r. spisał testament Stanisława z Kliczek, a jego brat był tego świadkiem (kopia: Testamenta 1, s. 807–808, z przerysowanym znakiem notarialnym w nieco zmienionej formie) .
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 270v
Znak notarialny:
Czytaj mniej

[Bez lokalizacji]

[nieczytelne]

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja łucka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza, papier mocno uszkodzony, dokument mało czytelny
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 86
Znak notarialny:
brak
Czytaj mniej

Paweł Tabelion

Czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1469
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z monogramem w głowicy (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 202)
Uwagi dotyczące admisji: występuje komes Karol Cibo znany też z Krakowa i Gniezna (K. Skupieński, Notariat publiczny, s. 91)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: P. Chojnacki uczynił przypuszczenie, że notariusz ten może być tożsamy z Pawłem z Góry, którego jest to drugi wpis admisyjny (P. Chojnacki, Dokumenty i kancelaria, s. 192). W moim przekonaniu Paweł z Góry występuje w tej admisji jako osoba, która spisała akt kreacji Pawła Tabeliona, co może wpłynęło na pewne podobieństwo obu znaków. Zdawkowość wpisu może faktycznie świadczyć o tym, że dotyczył on osoby związanej z kancelarią biskupią.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 210
Znak notarialny:
Czytaj mniej

Licencja Creative Commons
Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.