Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Wykaz skrótów: s – własność szlachecka, d – własność duchowna, k – własność królewska, m – własność mieszczańska.