Dane z atlasów i map historycznych Polski w XVIII wieku

Dane z atlasów i map historycznych Polski w XVIII wieku

Instytut Historii PAN

W dziale tym prezentujemy dane opracowane na podstawie atlasów i map historycznych Polski w XVIII wieku: Śląsk oraz województwo krakowskie Są to dane wektorowe zebrane na potrzeby współczesnych badań z zakresu geografii historycznej korzystających z narzędzi cyfrowych i zostały przygotowane do udostępnienia przez zespół Zakładu Atlasu Historycznego. 

Podstawą tych prac są dla Śląska i województwa krakowskiego: “Atlas historyczny Polski – Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Mapy XVIII wieku; 1, cz.1: Śląsk w końcu XVIII wieku, cz. 1: Mapy, red. J. Jańczak, T. Ładogórski, Wrocław 1976 oraz „Mapa województwa krakowskiego w dobie sejmu czteroletniego 1788-1792” oprac. W. Semkowicz i K. Buczek, Kraków 1929. Stan badań odpowiada więc ustaleniom z tych publikacji. Poniżej znajdują się krótkie informacje dotyczące opracowanych warstw i zakresu prac.

Województwo krakowskie w końcu XVIII w.:

Miejscowości z mapy opracowanej przez W. Semkowicza i K. Buczka  zostały wprowadzone do bazy danych przestrzennych poprzez utożsamienie ze współczesnymi odpowiednikami wg rejestru PRNG i tym samym ich lokalizacja odpowiada współczesnemu położeniu i mają one identyfikator tego zbioru. Baza uwzględnia także miejscowości już nieistniejące, tj. te, których nie ma w PRNG i wówczas zlokalizowane zostały w sposób przybliżony. W bazie uwzględniono nazwę (współczesną i osiemnastowieczną jeśli różniła się od współczesnej), charakter miejscowości określony na podstawie legendy mapy, rodzaj własności oraz uwagi (przede wszystkim dotyczące harmonizacji i utożsamienia z PRNG). Granice administracji świeckiej zebrano z mapy w procesie wektoryzacji. 

Śląsk w końcu XVIII w.:

Warstwa miejscowości z „Atlasu Śląska w końcu XVIII w.”  opracowanego pod redakcją J. Jańczaka i t. Ładogórskiego. Miejscowości z mapy zostały wprowadzone do bazy danych przestrzennych poprzez utożsamienie ze współczesnymi odpowiednikami wg rejestru PRNG i tym samym ich lokalizacja odpowiada współczesnemu położeniu. Baza uwzględnia także miejscowości już nieistniejące, tj. te, których nie ma w PRNG i wówczas zlokalizowane zostały w sposób przybliżony. W bazie uwzględniono nazwy (współczesne, te z Atlasu jeśli różniły się od współczesnych oraz tam, gdzie to było możliwe – niemieckie), charakter miejscowości określony na podstawie legendy mapy, wielkość, funkcje centralne kościelne i świeckie oraz obiekty wewnątrz miejscowości (takie jak zamki czy szkoły). Granice administracji świeckiej zebrano z map w procesie wektoryzacji.

Wiesława Duży