Prace w toku

„Prace w toku” to materiały, które nie są publikacjami naukowymi. Ich status nie jest jednak jednolity. Prace te albo są wciąż poprawiane, uzupełniane lub czekają na kontynuację prac oraz recenzje, albo nie ma planów ich dalszego rozwoju w najbliższych latach, a recenzenci stwierdzili, że mimo ich wartości poznawczej nie one spełniają wymogów publikacji naukowej.


Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: Rozwijana na bieżąco. Data aktualizacji: 23.11.2015

Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540

red. Arkadiusz Borek, oprc. Arkadiusz Borek, Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Konrad Szuba

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 28.09.2019

Księgi sądowe powiatu kaliskiego 1587-1594

red. Michał Gochna, oprac. M. Gochna, Emil Kalinowski, Paweł Klint

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 27.02.2019

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 10.09.2018

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann

Stan pracy: ukończona. Data aktualizacji: 17.09.2019

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 31.12.2014

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL

Data aktualizacji: 31.12.2014

Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu

oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka

Stan prac: bez planów dalszego rozwoju

Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast