Studia Geohistorica

„Studia Geohistorica” są czasopismem współpracującym z tym portalem. W jego wersji drukowanej jest odrębny dział „Atlas Fontium” dla artykułów, którym towarzyszą dodatkowe materiały w postaci aktywnych tabel (arkuszy kalkulacyjnych), danych przestrzennych oraz dedykowanych aplikacji. Na portalu są one umieszczane w zakładce opatrzonej tytułem czasopisma. Część tekstowa prezentowana jest w obu miejscach, w wydaniu papierowym i cyfrowym.


Studia Geohistorica 5

Atlas Fontium

Marek Słoń, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 201–203
Strona domowa czasopisma z arykułem

Studia Geohistorica 6

Studia Geohistorica 7

Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast