The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition

The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition

Editors: Marek Słoń, Urszula Zachara-Związek
Studia Geohistorica 6 (2018), s. 206–219
Strona domowa czasopisma z artykułem
Święciechowa - herb

WERSJĘ ANGIELSKĄ EDYCJI
SFINANSOWAŁA GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Leszno - logo

APLIKACJĘ INDXR
SFINANSOWAŁO MIASTO LESZNO


Licencja Creative Commons
The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition, autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.