Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa
Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222
Strona domowa czasopisma z arykułem

Licencja Creative Commons
Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.