Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Metryka koronna 126 - logo

Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Patrycja Szwedo-Kiełczewska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Studia Geohistorica 9, 2021, s. 181–191
Strona domowa czasopisma