Osadnictwo niemieckie i wołoskie na obszarze dawnych powiatów krośnieńskiego i jasielskiego w świetle twórczości ks. Władysława Sarny: przyczynek do badań nad wiedzą historyczną na przełomie XIX i XX wieku

Osadnictwo niemieckie i wołoskie na obszarze dawnych powiatów krośnieńskiego i jasielskiego w świetle twórczości ks. Władysława Sarny: przyczynek do badań nad wiedzą historyczną na przełomie XIX i XX wieku

Martyna A. Zarzycka, Wydział Geografii i Studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Studia Geohistorica 11, 2023, str. 123–141
Strona domowa czasopisma z artykułem