Lindleys’ Map of Warsaw (1:2,500) and urban space preservation

Lindleys’ Map of Warsaw (1:2,500) and urban space preservation

Katarzyna Słomska-Przech, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Studia Geohistorica 11, 2023
Strona domowa czasopisma z arykułem