Projekt mapowania ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w II poł. XVIII w. – cele, metody, efekty

Projekt mapowania ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w II poł. XVIII w. – cele, metody, efekty

Stanisław Zawadzki, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Studia Geohistorica 11, 2023, str. 142–158
Strona domowa czasopisma z artykułem