Pobierz rejestry

Pobierz rejestry

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Pobierz rejestry pow. kcyńskiego

Pobierz rejestry pow. nakielskiego

Pobierz rejestry pow. konińskiego

Pobierz rejestry pow. pyzdrskiego

Pobierz rejestry pow. gnieźnieńskiego

Pobierz rejestry pow. kaliskiego


Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.