Download tax registers

Download tax registers

Historical Atlas of Poland. Tax Registers from the Voivodeship of Kalisz in the 16th Century.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, no. 2
ed. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Download tax registers of Kcynia district

Download tax registers of Nakło district

Download tax registers of Konin district

Download tax registers of Pyzdry district

Download tax registers of Gniezno district

Download tax registers of Kalisz district


Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.