sgh11


Lindleys’ Map of Warsaw (1:2,500) and urban space preservation

Katarzyna Słomska-Przech, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Studia Geohistorica 11, 2023
Strona domowa czasopisma z arykułem

Projekt mapowania ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w II poł. XVIII w. – cele, metody, efekty

Stanisław Zawadzki
Studia Geohistorica 11, 2023, s.
Strona domowa czasopisma z arykułem