Warszawa


Socjotopografia warszawskiej Pragi w 1792 r. (wersja robocza)

oprac. K. Słomska-Przech, M. Słomski, J. Suproniuk, przy współpracy D.J. Maciuszka

Stan pracy: w opracowaniu; data aktualizacji: 10.01.2024