Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla


Moduł wyszukującyWykaz skrótów / Abbreviations


s - własność szlachecka

d - własność duchowna

k - własność królewska

m - własność mieszczańskaWojewództwo:
Powiat:
Parafia:

Nazwa XVI-wieczna Powiat/Województwo Nazwa współczesna Nazwa w Słowniku Historyczno-Geograficznym Charakter osady Rodzaj własności

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.