Search in regsiters

Search in regsiters

Historical Atlas of Poland. Tax Registers from the Voivodeship of Poznań in the 16th Century

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, No. 3
ed. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Abbreviations: s – gentry property, d – Catholic Church property, k – king property, m – town property.


Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.