The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition

The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition

Editors: Marek Słoń, Urszula Zachara-Związek
Studia Geohistorica 6 (2018), p. 206–219
Journal home page
Święciechowa - herb

ENGLISH VERSION FINANCED BY MUNICIPALITY OF ŚWIĘCIECHOWA

Leszno - logo

APPLICATION INDXR WAS FINANCED
BY CITY LESZNO


Licencja Creative Commons
The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition, autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.