urzednicy_starej_warszawy


Spisy urzędników – pliki

Spisy urzędników Starej Warszawy (XIV-XVIII w.) – materiały

oprac. Janusz Grabowski, Marta Kuc-Czerep, Marta Piber-Zbieranowska, Urszula Zachara-Związek

Ustrój i organizacja władz Starej Warszawy w XIV-XVI wieku

Spisy urzędników Starej Warszawy (XIV-XVIII w.) – materiały

oprac. Janusz Grabowski, Marta Kuc-Czerep, Marta Piber-Zbieranowska, Urszula Zachara-Związek

Spisy urzędników Starej Warszawy (XIV-XVIII w.) – materiały

oprac. Janusz Grabowski, Marta Kuc-Czerep, Marta Piber-Zbieranowska, Urszula Zachara-Związek

Stan pracy: wersja robocza, w opracowaniu; data aktualizacji: 19.12.2023