ekonomie WKL


Projekt mapowania ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w II poł. XVIII w. – cele, metody, efekty

Stanisław Zawadzki
Studia Geohistorica 11, 2023, s.
Strona domowa czasopisma z arykułem