azm2022


Pobierz edycję: indeks toponimów

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz edycję: mapa (*.pdf, 67 MB)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Usługi OGC

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann

Pobierz geobazę

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz połączoną i skalibrowaną mapę (*.tiff, 2.6 GB)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz arkusze (rekonstrukcja barw)

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann

Pobierz arkusze

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann

Mapa (aplikacja web-GIS)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Cyfrowa edycja mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812)

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2022, nr 1
Tomasz Panecki, Instytut Historii PAN