Usługi OGC

Usługi OGC

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann

http://atlas.ihpan.edu.pl/geoserver/gaul/wms

Lista dostępnych warstw (układ 2180):

Forests (Lasy) Hydro_line (Rzeki) Hydro_polygon (Akweny)
Industrial (Zakłady przemysłowe) Natural_landscape (Nazwy fizjograficzne) Roads (Drogi)
Settlements (Miejscowości) Swamps (Bagna) Sheets (Arkusze)
mosaicked_color_v2 (Mapa połączona) mosaicked_v3 (Mapa połączona kolorowa) Districts (Powiaty)

Licencja Creative Commons
Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812), autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast