Skróty stosowane w bazie

Skróty stosowane w bazie

Geograficzne uwarunkowania wykorzystania prowizji papieskich w staraniach o beneficja kościelne w późnośredniowiecznej Polsce

Adam Zapała, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Studia Geohistorica 7, 2019, s. 248–267
Strona domowa czasopisma z arykułem

Lista skrótów używanych w publikacji

Diecezje:

Gniez. – Gniezno

Krak. – Kraków

Lwow. – Lwów

Pozn. – Poznań

Przem. – Przemyśl

Warm. – Warmia

Włoc. – Włocławek

Wroc. – Wrocław.

Beneficja:

alt. – altaria

archid. – archidiakonat

dziek. – dziekania

kan. – kanonia

kant. – kantoria

kol. – kolegiata

kośc. – kościół

par. – parafialny

pleb. – plebania

prep. – prepozytura

schol. – scholasteria


Licencja Creative Commons
Geograficzne uwarunkowania wykorzystania prowizji papieskich w staraniach o beneficja kościelne w późnośredniowiecznej Polsce, autorzy i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.