Wstępy do Materiałów (J. Wijaczka)

Wstępy do Materiałów (J. Wijaczka)

Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu

oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka
Stan prac: bez planów dalszego rozwoju