OGC Services

OGC Services

Digital editions of historical maps: perspectives and constraints on the example of Gaul/Raczyński map (1807-1812)

Tomasz Panecki (ed.), authors: Tomasz Panecki, Piotr Kann

http://atlas.ihpan.edu.pl/geoserver/gaul/wms

List of available layers (2180 coordinate system):

ForestsHydro_lineHydro_polygon
IndustrialNatural_landscapeRoads
SettlementsSwampsSheets
mosaicked_color_v2mosaicked_v3Districts

Licencja Creative Commons
Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812), autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.