sad_kalisz_15/16


Grodzka 30 (dane)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Grodzka 29 (dane)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Ziemska 19 (dane)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Ziemska 18 (dane)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Ziemska 13 (dane)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Grodzka 31 (aplikacja)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Ziemska 18 (aplikacja)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018
Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 10.09.2018

Zabezpieczone: Ziemska 13 (aplikacja)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.