Download registers

Download registers

Historical Atlas of Poland. Tax Registers from the Voivodeship of Poznań in the 16th Century

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, No. 3
ed. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Download tax registers of Kościan district

Download tax registers of Poznań district

Download tax registers of Wałcz district

Download tax registers of Wschowa land


Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.