Download maps sheets (reconstructed colors)

Download maps sheets (reconstructed colors)

Digital editions of historical maps: perspectives and constraints on the example of Gaul/Raczyński map (1807-1812)

Tomasz Panecki (ed.), authors: Tomasz Panecki, Piotr Kann

Licencja Creative Commons
Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812), autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.