Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Metryka koronna 126 - logo

Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Patrycja Szwedo-Kiełczewska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Studia Geohistorica 9, 2021, s.
Strona domowa czasopisma z arykułem

testowa_prosta

Województwo Liczba majątków wg danych MRiRR Liczba majątków wg Rocznika Statystycznego 1949 Ogólna powierzchnia majątków wg danych MRiRR (w tys. ha) Ogólna powierzchnia majątków wg Rocznika Statystycznego 1949  (w tys. ha)
Białystok 386 437 110,8 343,1
Gdańsk 354 357 93,6 93,6
Kielce 652 654 247,6 215,3
Kraków 496 578 116,4 123,2
Lublin 794 823 323,1 324,1
Łódź 865 902 263,2 295,1
Pomorze 1501 1473 462,1 462,4
Poznań 1942 1934 829,2 841,7
Rzeszów 594 600 270,4 253,9
Śląsk 185 196 89,3 91,8
Warszawa 1698 1753 440,5 441,4
Razem 9467 9707 3246,2 3485,6

Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast