Register of Protestant communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th centuries

Register of Protestant communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th centuries

ed. Maciej Ptaszyński, Early Polish Culture Research Team, Institute of History, University of Warsaw
Work in progress. Last update: 31.12.2014

The register of Protestant communities active in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th centuries was compiled by the Early Polish Culture Research Team at the Institute of History, University of Warsaw, in 2002-2006, headed by Prof. Urszula Augustyniak. The originator and coordinator of the project was Dr Marek Janicki (records marked MJ). The information concerning the various regions of the Commonwealth was collected by the former and current members of the Team:

 • Małopolska: Agnieszka Kuś (AK), Dr Rafał Jaworski (RJ) and Dr Marek Janicki (lata 2002-2003); the records were reviewed, supplemented and corrected by Anna Wilanek-Kińska (2005-2006);
 • Wielkopolska (from the beginning): Krzysztof Kubik (KK) and Maciej Próba (MP) (2004-2006);
 • Lithuania (from the beginning): Anna Szacoń (ASZ) (2004-2006)

The original project has been modernised by Maciej Ptaszyński, who has been the coordinator and originator of the second stage of research since 2005, and Dominik Purchała.
The compilation constitutes an introduction to further research and a database, currently under construction, which will cover not only Protestant organisations but also Protestant clergy. However, the authors hope that already at this stage it can be useful to people studying the subject and that, by making the collected material available on the Internet, it will be possible to remove unavoidable mistakes and inaccuracies.
The compilation is based on:

 • Henryk Merczyng, Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej. Z mapą Dawnej Polski pod względem kościelnym ewangelickim, Warszawa 1905 (M)
 • Continuatio Historiae Ecclesiasticae Slavoniae Reformata ab Anno MDCL ad Annom MDCXCVI, editae ab Andrea Wengerscio, continenstis res memorabiles ad annum Christi dictum, praeseritim in Magno Ducatu Lithuaniae, que Historia a Wengerscio anno MDCL finita, typis impressa est Amstelodami apud Janssonio-Waesbergios anno MDCLXXIX, ast continuatio haec complecitur historiam ecclesiae reformatae lithuanicae solum uti dictum, [in:] H. Barycz, Obraz historyczny kalwinizmu na Litwie 1650-1696, Reformacja w Polsce, IV, 1926, 13-16, pp. 213-214 (CHESR)
 • Rejestr zborów, szkół i księży in Magno Ducatu Lithuaniae anno 1748, [in:] S. Tworek, Z zagadnień liczebności zborów kalwińskich na Litwie, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, XVII, 1972, pp. 213-214 (ST.Rej)
 • Józef Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, vol. 1, Poznań 1842 (JŁ vol.1)
 • Józef Łukaszewicz, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, vol. 2, Poznań 1843 (JŁ)
 • Józef Łukaszewicz, O kościołach Braci Czeskich w dawnej Wielkiejpolsce, Poznań 1835 (Ł)
 • Eduard Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Neuendettelsau, no date given (K)
 • Jolanta Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997 (D)
 • Wojciech Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763) Sytuacja prawna, organizacja i stosunki międzywyznaniowe, Warszawa 1996 (WK)
 • Protokoły obrad synodów prowincjonalnych wileńskich z lat 1611-1686, AGAD, Archiwum Radziwiłłów, p. VIII, no. 713 (AR VIII 713)

Please send your remarks and additional information, giving its source, to: m.ptaszynski@uw.edu.pl
Register of Protestant communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th centuries (MS Access database – .mdb file)

Maciej Ptaszyński


Licencja Creative Commons
“Register of Protestant communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th centuries”, authors, Group for the History of Old Polish Culture of The Faculty of History of University of Warsaw and Institute for the Historical Geography of the Church in Poland is licenced under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License..