Last updated: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

ENGLISH VERSION FINANCED BY
MUNICIPALITY OF ŚWIĘCIECHOWA

APPLICATION INDXR WAS FINANCED
BY CITY LESZNO

See edition of recordsLicencja Creative Commons
Wschowska księga grodzka, 1495-1526 autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.