Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Geograficzne uwarunkowania wykorzystania prowizji papieskich w staraniach o beneficja kościelne w późnośredniowiecznej Polsce


Adam Zapała, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Studia Geohistorica 7, 2019, s. 248–267
Strona domowa czaspisma z arykułem