Materiały

„Materiały” nie są publikacjami naukowymi. Zamieszczone tu prace są uzupełniane, poprawiane lub czekają na kontynuację prac oraz recenzje. W przypadku niektórych albo nie ma planów ich dalszego rozwoju w najbliższych latach, a recenzenci stwierdzili, że mimo ich wartości poznawczej nie one spełniają wymogów publikacji naukowej. Niemniej jednak, podobnie jak tradycyjne fiszki czy kartoteki mogą być przydatne w badaniach. Znajdują się tutaj także przekształcone do postaci cyfrowej materiały wcześniej opublikowane w postaci papierowej/tradycyjnej.