Mapa (w przygotowaniu)

Mapa (w przygotowaniu)

Geograficzne uwarunkowania wykorzystania prowizji papieskich w staraniach o beneficja kościelne w późnośredniowiecznej Polsce

Adam Zapała, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Studia Geohistorica 7, 2019, s. 248–267
Strona domowa czasopisma z arykułem

Strona w przygotowaniu.


Licencja Creative Commons
Geograficzne uwarunkowania wykorzystania prowizji papieskich w staraniach o beneficja kościelne w późnośredniowiecznej Polsce, autorzy i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast