Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216WERSJĘ ANGIELSKĄ EDYCJI
SFINANSOWAŁA GMINA ŚWIĘCIECHOWA

APLIKACJĘ INDXR
SFINANSOWAŁO MIASTO LESZNO

Zobacz edycję księgiLicencja Creative Commons
Wschowska księga grodzka, 1495-1526 autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.