Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1583 r.


Źródło: ASK I 6, k. 606­-613

Tytuł: [k. 606:] Regestrum Contributionis publicae in Conventione Srzedecensi pro Anno 1583 laudatae. Districtus Wschowensis. [Wpisany antykwą na górze karty]

Treść: k. 606 tytuł; k. 606-613 pobór z miast i wsi.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 212-219; VC, t. 2, vol. 1, s. 455-463.

Opis: Rejestr został spisany niemal w całości po łacinie, z wyjątkiem określeń: „ab hortulanis wymloczkowych” (k. 606v) oraz „ab octo virgis alias prętow” (k. 611v). Występują w nim trzy ręce Pierwsza na k. 606-606v, druga na k. 607-613 pisząca bardzo staranną italiką, gdzie pisarz dużą wagę przywiązywał do utrzymani przejrzystości i czytelności treści rejestru. Trzecią ręką (mniej czytelną) dopisano fragmenty i uzupełnienia, np. na k. 606v i 608 oraz sumy podatku z miejscowości i prawdopodobnie wypełniła kolumny: floreny, grosze, denary. Nazwy miejscowości zostały wyróżnione antykwą analogiczną do tej użytej w tytule. Rękopis jest czytelny, nie występują uszkodzenia, a obecne na nim zanieczyszczenia (kleksy) są niewielkie i nie utrudniają lektury. Rejestr prawdopodobnie został przygotowany w oparciu o określony schemat – występują w nim puste przestrzenie pod nawami miejscowości (k. 608v, k. 609v, k. 612). Ma strukturę tekstowo-tabelaryczną. W rejestrze wymieniono 42 miejscowości. 3 wpisy są puste i znajdują się między pozostałymi– jeden z nich został naniesiony w niepełnej formie: Drzew[icze]. Na podstawie innych rejestrów można określić, że dla Piotrowic (k. 609v, wpis pusty) dane zostały spisane razem z Niechłodem (k. 608). Przy Lesznie podano liczbę domów.

Uwagi redakcyjne: W rejestrze pojawiają się komornicy za 4 gr. („iquilini per unum percum habentes”), których wpisywano do kolumny „komornicy_niespr”. W jedynym przypadku (Hetmanicze, k. 613) znajdują się także komornicy za 6 gr. jako „iquilini per unam pecoram habentes”, których także umieszczono w kolumnie „komornicy_niespr”. W Siedlicy (k. 610v) znajduje się „hortulanus pastorus” za 4 gr, który został wpisany do kolumny „zagrodnicy_niespr”. Występują także pręty jako miara powierzchni, sposób ich rozpisania zob. wstęp do rejestru 1563 r.

Tomasz Panecki


Autorzy: Arkadiusz Borek, Tomasz Panecki, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Tomasz Panecki
Skolacjonowanie: Arkadiusz Borek
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Ziemia wschowska w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.