Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1570 r.


Źródło: ASK I 5, k. 444-447v

Tytuł: Districtus Wschowensis. [Wpisany antykwą na środku karty.]

Treść: k. 444 tytuł; k. 445-445v pobór z wsi; p. 445v podsumowanie poboru z wsi; k. 446 pobór z miasta - Święciechowy (w tym czopowe); k. 447 podsumowanie poboru z miasta; k. 447v podsumowanie całego rejestru.

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1, s. 290-295.

Opis: Rejestr został spisany po łacinie. Jest on tworem jednego pisarza, używającego starannej italiki do wpisania głównej treści rejestru, nazwy miejscowości i nagłówki poszczególnych części rejestru wyróżnił antykwą. Ma strukturę tekstową. Rękopis jest czytelny, nie ma śladów poprawek, zniszczeń, ani zabrudzeń. Rejestr wymienia tylko 5 miejscowości, wszystkie będące własnością instytucji kościelnych – klasztorów w Głogowie, Lubiniu i Przemęcie. Ta skromna liczba osad jest spowodowana ogólnymi założeniami poboru (zob. wstęp do rejestru poznańskiego 1570) obejmującego tylko własność duchowną i królewską, mimo to nie wymieniono w rejestrze Wschowy, która była własnością króla.

Uwagi redakcyjne: W rejestrze występują też pręty jako miara powierzchni, sposób ich rozpisania zob. wstęp do rejestru 1563 r. Czopowe przy Święciechowie podano wg zasad przedstawionych we wstępie do rejestru kościańskiego z 1565 r.

Arkadiusz Borek


Autorzy: Arkadiusz Borek, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Arkadiusz Borek
Skolacjonowanie: Michał Słomski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Ziemia wschowska w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.