Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1567 r.


Źródło: ASK I 5, k. 296-302v

Tytuł: Regest perceptae Contri | butionis public[a]e Anno Do | mini 1567 laudatae. Terra et districtus | Wschoven[sis]

poniżej napis:

Tempore officii generosi domini Iohannis | Czisswiczki, tribuni Calissiensis, ac | eiusdem contributionis in palati | natu Posnaniensi exactoris.

U dołu strony napis kolorem czerwonym: No 455.

Treść:k. 296v-297v: miasta ziemi wschowskiej; k. 298-302v: wsie ziemi wschowskiej

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1, s. 205-212 (Uniwersał poborowy piotrkowski roku 1567); VL, t. 2, s. 722-745,

Opis: Rejestr otwierają trzy miasta ziemi wschowskiej (Wschowa, Święciechowa i Leszno) z podanymi wpłatami podatku, jaki i czopowego. Pisarz w rejestrze wpisywał nie tylko ilość poszczególnych kategorii podatkowych ale również obowiązującą stawkę. Należną kwotę zapisywał on z prawej strony wpisu, a sumę wpisanych kwot na każdej stronie - w jej dolnej części. Po k. 299v znajduje się osobna wklejka obejmująca wsie Andrzeja Opalińskiego, który zapłacił podatek w Poznaniu. Przy miejscowościach podana jest dzienna data wpłaty. Rejestr kończy suma zapłaconego podatku (fl. 1463, gr. 10) oraz podpis: Lukas Brzozowski.

Uwagi redakcyjne: Rejestr posiada przejrzysty układ, jest czytelny i nie sprawia kłopotów interpretacyjnych.

Jarosław Suproniuk


Autorzy: Jarosław Suproniuk, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Jarosław Suproniuk
Skolacjonowanie: Michał Słomski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Ziemia wschowska w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.