Last updated: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216171x180

The Spatial Database Development for Research on Settlements and Afforestation in Nowy Tomyśl Plain in Early Modern Times

Tomasz Panecki, Tomasz Związek, Grzegorz Myrda

Studia Geohistorica 6, 2018, s. 186–205
Licencja Creative Commons
Materiały do badań nad rekonstrukcją zalesienia na Równinie Nowotomyskiej w XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.