Last updated: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Religions and Confessions in the Polish Crown in the 2nd half of the 18th Century

Bogumił Szady, Historical Geoinformation Laboratory, John Paul II Catholic University of Lublin


Search formWyznanie:
Diecezja/Eparchia/Konsystorz:
Archidiakonat/Oficjalat/Inspekcja:
Dekanat/Namiestnictwo/Seniorat:

Nazwa (mapa) Typ Wezwanie Źródło Odmianki nazw

Licencja Creative Commons
Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w. autorzy i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.