Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL


Moduł wyszukującyWykaz skrótów / Abbreviations


ADK – Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Wizyta jeneralna kościołów na ostatniej karcie wypełnionych w r. 1782 przez ks. Kozickiego opisana (dekanat kijski), bez sygn.

AKK. AV56 – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta wizyty generalnej z woli i nakazu J.O. Xiążecia Jm. Michała Ciołka Poniatowskiego, biskupa płockiego […] w czterech dekanatach: Pacanowskim, Opatowieckim, Witowskim i Sokolińskim […] roku Pańskiego 1783 odprawionej, sygn. AV 56

+ czytaj więcej

AKK, AV57 – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta wizyty generalnej z woli i nakazu J.O. Xiążecia Jm. Michała Ciołka Poniatowskiego, biskupa płockiego […] u dwóch kolegiat mniejszych Szkalmierskiej i Wiślickiey […] 1785 odprawionej, sygn. AV 57

BJ – Katalog Podstawowy druków wydanych do roku 1949 Biblioteki Jagiellońskiej (http://www.bj.uj.edu.pl/)

The British Library – The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975, Ed. J. Emmett, London 1979-1987

CCFR – Le Catalogue Collectif de France (http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues.html)

CGN – Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, Paris 1897-1981

DDB – Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (http://www.dnb.de/DE/Kataloge/kataloge_node.html)

DdTC – Dictionnaire de théologie catholique, direct. A. Vacant, Paris 1930-1972

DdS – Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, direct. M. Viller, Paris 1937-1995

EC – Enciclopedia cattolica, com. dirett. G. Pizzardo, Citta del Vaticano, 1948-1954

EK – Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1995-2014

EKośc – Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowodworski, Warszawa 1873-1933

EPOrgelb – Encyklopedia Powszechna, wyd. S. Orgelbrand, Warszawa 1859-1868

EPPWN – Encyklopedia Powszechna PWN 1983

Estreicher, cz. 2 – K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. II. Zestawienie chronologiczne, Kraków 1882-1888, t. 8-9

Estreicher, cz. 3 – K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. 3. Druki XV-XVIII w., Kraków 1891-2000, t. 12-34

Harvard – Harvard Libraries (http://library.harvard.edu/)

Ignatianum – Katalog Biblioteki Akademii Ignatianum w Krakowie (http://www.ignatianum.edu.pl/biblioteka)

Kapruk – W. Kapruk, Biblioteka Marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej) na podstawie inwentarza z 1845 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 69 (1998), s. 171-398

KCSD – Katalog Centralny Starych Druków Biblioteki Narodowej

Kórnik – Katalog Starych Druków Biblioteki Kórnickiej (www.bkpan.poznan.pl)

KSD – Katalog Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

KVK - Karlsruhe Virtual Catalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html)

LfTK – Lexicon für Theologie und Kirche, Hrsh. W. Kasper et al., Freiburg im Breisgau 1993-2001

Nowy Korbut – Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. Piśmiennictwo staropolskie, red. K. Budzyk, Warszawa 1963-1965, t. 1-3

Pacevicius – A. Pacevičius, Žemaičių Kalvarijos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais, „Knygotyra” 36 (2000), s. 290-309

PEK – Podręczna Encyklopedia Kościelna, oprac. ks. S. Gall, Warszawa 1904-1916

Pelczar – J.S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kraków 1917

Pelczar, t. - Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1-3, Kraków 1896-1900

SBN – Instituto Centrale per il Catalogo Unico (http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp)

Schuppe – F. Schuppe, Katalog der Bibliothec der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse, Neisse 1965

SPAntycz – Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1982

SPH – A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1: Słownik hagiografów staropolskich, t. 2: Bibliografia hagiografii staropolskiej, Lublin 2007

SPTK – Słownik polskich teologów katolickich, red. H.F. Wyczawski, Warszawa 1981-1983

Volsciana – Volsciana. Katalog. Renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego biskupa płockiego, oprac. A. Otrębski, Kraków 1999

Watykan – Biblioteka Apostolica Vaticana (https://www.vatlib.it)

Archidiakonat:
Dekanat:
Parafia:

Nazwa (mapa) Sygnatura Tytuł źródłowy Identyfikacja Autor Tytuł

Licencja Creative Commons
Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w. autorzy i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.