Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

171x180

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2016, nr 1
Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL
Data aktualizacji: 30.12.2016

171x180

Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
Data aktualizacji: 23.11.2015

171x180

Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
Data aktualizacji: 23.11.2015

171x180

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4
Kazimerz Pacuski
red. techniczni M. Gochna, B. Szady
Data aktualizacji: 08.01.2016

171x180

Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2014, nr 1
Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla
Data aktualizacji: 15.05.2014