Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Geograficzne uwarunkowania wykorzystania prowizji papieskich w staraniach o beneficja kościelne w późnośredniowiecznej Polsce


Adam Zapała, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Studia Geohistorica 7, 2019, s. 248–267
Strona domowa czaspisma z arykułem


Lista skrótów używanych w publikacji


Diecezje:

Gniez. – Gniezno
Krak. – Kraków
Lwow. – Lwów
Pozn. – Poznań
Przem. – Przemyśl
Warm. – Warmia
Włoc. – Włocławek
Wroc. – Wrocław.

Beneficja:

alt. – altaria
archid. - archidiakonat
dziek. – dziekania
kan. – kanonia
kant. – kantoria
kol. – kolegiata
kośc. – kościół
par. – parafialny
pleb. – plebania
prep. – prepozytura
schol. – scholasteria